Uprawnienia w branży budowlanej

Nieustannie dużym zainteresowaniem cieszy się praca w budownictwie. Z całą pewnością jest to praca, która daje duże sposobów, dlatego jest bardzo dużo chętnych. Warto wspomnieć jednak o tym, że naszą atrakcyjność na rynku pracy, jak też awans w branży budowlanej, mogą nam zapewnić uprawnienia budowlane.

Należy jednakże spełnić kilka warunków, aby przystąpić do egzaminu, który daje możliwość zyskanie certyfikatu uprawniającego do samodzielnego wykonywania prac technicznych w budownictwie.
W jaki sposób można dostać uprawnienia w branży budowlanej?
Aby pozyskać uprawnienia budowlane, które wydawane są przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa w postaci decyzji administracyjnej, czyli certyfikatu, który uprawnia do wykonywania samodzielnie prac technicznych w budownictwie, które mogą być powiązane z projektowaniem albo również prowadzeniem robót budowniczych, należy spełnić kilka kluczowych wymogów. Te wymogi ustalone są w przepisach prawa budowlanego, a dotyczą tytułu zawodowego kierunkowego lub pokrewnego, jak także odbycia praktyki w branży budowlanej, w zakresie przygotowywania projektów budowlanych, jak też pracy przy robotach budowlanych, w współzależności od wybranej specjalności. Musimy być świadomym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa główne rodzaje, a mianowicie projektowanie oraz prowadzenie robót budowlanych. W obrębie tych dwóch rodzajów odróżnia się specjalności, tj. konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna, instalacyjna, inżynieryjna, na którą składa się w głównej mierze specjalność mostowa.

Polecam: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Leave a Reply