Szkolenie bhp – oferta

Szkolenia bezpieczeństwo i higiena pracy przeprowadzane są przez firmy, które oferują zarówno szkolenia wstępne, jak również okresowe. Trzeba pamiętać o tym, że szkolenie bhp wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem danego pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku. Warto dodać także o tym, że jest to szkolenie składające się zarówno z instruktażu ogólnego jak również stanowiskowego.

Szkolenia bhp – co powinni wiedzieć pracodawcy?
Trzeba zacząć od tego, że obowiązek zapewnienia szkoleń z zakresu bhp spada na pracodawców. Wynika to z przepisów w kodeksie pracy. Jeśli chodzi o pracowników nowo zatrudnionych czy także studentów oraz uczniów odbywających praktykę to obowiązuje ich szkolenie wstępne. Warto być świadomym o tym, że szkolenia wstępne bhp muszą być potwierdzone na piśmie w karcie szkolenia. Jest to dokument dołączony do akt osobowych pracownika. Takie szkolenie obejmuje instruktaż ogólny związany z zaznajomieniem pracowników z przepisami kodeksu pracy a także regulaminu pracy. Jednakże w przypadku szkolenia na dane stanowisko są to kwestie powiązane między innymi z występowaniem niebezpiecznych szkodliwych czy też uciążliwych czynników w środowisku pracy, które mogą doprowadzić do wypadków, niemniej jednak też pojawienia się chorób zawodowych. Przy tym, podczas takiego szkolenia pracownik poznaje także sposoby, ażeby chronić się przed zagrożeniami, które na danym stanowisku występują. Warto zdawać sobie sprawę też o tym, że szkolenia bhp Warszawa to szkolenia okresowe, które mają na celu przede wszystkim ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń wstępnych.

Polecamy: szkolenie bhp.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Leave a Reply