Jak zdobyć nowe uprawnienia w branży budowlanej?

Dzięki zdobyciu uprawnień budowlanych łatwiej jest wyszukać świetnie płatną pracę lub otrzymać awans. Uprawnienia budowlane mogą być zdobyte w określonej specjalności. Zasadniczo uprawnienia w branży budowlanej dzielą się na dwie główne kategorie.

Są to uprawnienia dotyczące projektowania a także uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
Jak zdobyć uprawnienia budowlane?
Na samym początku powinno się podkreślić, że uprawnienia budowlane zdobywa się poprzez zdanie egzaminu organizowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Jednakże aby podejść do tego egzaminu, powinno się spełnić warunki, które wnikliwie są określone w przepisach prawa budowlanego. Przepisy te określają wykształcenie kierunkowe, jak też długość stażu w budownictwie. Wyłącznie kandydat spełniający oczekiwania określone w nieomalże budowlanym może podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane. Egzamin taki składa się z dwóch części. Pierwsza część to test. Drugi etap to egzamin ustny zdawany przed komisją kwalifikacyjną, w trakcie którego kandydat musi odpowiadać na zestawy pytań. Po pozytywnym zdaniu obu części osoba ubiegająca się o uprawnienia otrzymuje pozytywną decyzję w postaci administracyjnej. Tak uzyskane uprawnienia budowlane uprawniają do wykonywania określonych czynności technicznych w zakresie wybranej specjalności. Uprawnienia mogą być wydawane bez ograniczeń, jak i w formie ograniczonej, której szczegółowe zapisy są określone w przepisach. W gronie bardzo chętnie wybieranych specjalności można wyróżnić specjalność konstrukcyjno-budowlaną, jak też architektoniczną.

Zobacz więcej: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Leave a Reply