Serwisowanie maszyn dźwigowych

Urządzenia dźwigowe są niezbędne w różnych rodzajach prac budowlanych. Zaliczane są do tak zwanych maszyn dźwigowo-transportowych. Ich działanie polega na transportowaniu dużych ładunków sposób pionowy lub również poziomy.

Taki transport odbywa się na niewielkie odległości. Trzeba pamiętać, że obsługa tego typu maszyn wymaga odpowiednich kwalifikacji. Znaczy to, że pracownicy wyznaczeni do ich obsługi powinni być przeszkoleni i mieć odpowiednie ważne uprawnienia.
Urządzenia dźwigowe – co powinno się wiedzieć?
Na samym początku powinno się zaznaczyć, że urządzenia dźwigowe objęte są dozorem technicznym. Oznacza to, że mogą być używane tylko w przypadku, gdy została wydana decyzja zezwalająca na ich eksploatowanie. Takie decyzje wydaje terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego, czyli UDT. Należy także dodać, że odbiory UDT przebiegają wedle ściśle określonej procedury. Do uzyskania wyborów o sposobności eksploatacji konieczne jest zgromadzenie dokumentacji technicznej. Są to między innymi: opis techniczny, schematy elektryczne i pneumatyczne. W związku z tym, by odbiory UDT zakończyły się wydaniem pozytywnej wyborów, niezbędne są dokumenty do testom urządzeń dźwigowych.
Urządzenia dźwigowe wymagają regularnych przeglądów, ażeby mogły zostać dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego do pracy. W tym celu należy zadbać o serwis urządzeń dźwigowych. Takie usługi świadczą firmy specjalizujące się w naprawach, modernizacji oraz remontach maszyn. W ramach usługi wykonywana jest również dokumentacja. Dzięki temu wszelkie urządzenia dźwigowe zostają przygotowane do okresowych badań.

Więcej informacji na stronie: serwis urządzeń dźwignicowych Kościan.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Leave a Reply