Uprawnienia budowlane

W każdej branży należy dbać o rozwój, a zatem skorzystać z rozmaite kursów czy też szkoleń, które pozwalają nam zdobyć nowe uprawnienia a także kompetencje. Pamiętajmy o tym, że takimi cennymi uprawnieniami są uprawnienia budowlane, które pozwalają na samodzielne wykonywanie prac technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub również projektowania architektonicznego.
Co warto mieć świadomość tego na temat uprawnień budowlanych?
Należy zacząć się od tego, że uprawnienia budowlane możemy zdobyć wyłącznie po pozytywnym zdaniu obu części egzaminu, który przeprowadzany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Taki egzamin składa się z dwóch etapów, 1-szy to egzamin pisemny, natomiast po jego zdaniu możemy przystąpić do drugiej części, czyli egzaminu ustnego, który zdawany jest przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów. O ile uda nam się zdać pozytywnie obie części, to wówczas otrzymujemy certyfikat, który uprawnia nas do wykonywania w sposób samodzielny określonych prac technicznych. Warto być świadomym o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania, jak także uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. W obrębie tych dwóch zasadniczych rodzajów odznacza się jeszcze specjalności, w głównej mierze takie jak specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna czy także inżynieryjna. Osoby, które pragną podejść do egzaminu na uprawnienia, muszą spełnić wymogi, które zawarte są w przepisach prawa budowlanego.

Więcej: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Leave a Reply