Czym jest liberalizm?

 

Jak wygląda perfekcyjne państwo? To państwo, w którym wszystkim obywatelom żyje się poprawnie. Każdego na wszystko stać, dostęp do wszystkich usług jest łatwy i bezproblemowy. Właściwie każdy posiada tyle, że nie zazdrości innym. W perfekcyjnym kraju nie ma ludzi biednych i nieszczęśliwych. Czy to jednakże możliwe? Czy gdyby faktycznie udałoby się zdobyć taki stan, jego utrzymanie byłoby realne? Wszystko dla wszystkich i równe szanse są podstawami, jakie głosi liberalizm konserwatywny. Czy jednakże państwo liberalne jest właściwym sposobem na funkcjonowanie i organizacje życia społeczeństwa?

Taki system niewątpliwie miałby własne plusy. Większa swoboda działania. Całkowity brak sprawdzeniu ze strony państwa. Ale były ażeby i minusy. Liberalizm gospodarczy przyczyniłby się do tego, że nie obowiązywałyby żadne zasady. Totalna swoboda dałaby ludziom szanse na popełnianie przestępstw, z które nie ponosiliby żadnej odpowiedzialności. Szerzyłoby się bezprawie. Jeżeli już prawie każdy mógłby robić to, co pragnie i na co, ma ochotę, anarchia stałaby się faktem. Liberalizm ekonomiczny propagujący swobodę w podejmowaniu wyborów inwestycyjnych mógłby doprowadzać do finansowego krachu pełne państwo. Liberalizm to dobry nurt poglądów politycznych jednak nie w skrajnej wersji. Pozwolenie ludziom na wszystko, danie im kompletnej swobody, doprowadziłoby do całkowitego braku poczucia kontroli. Do upadku moralności również. Pozytywnym aspekt stanowi tu postulat wyrównywania szans. W obecnej sytuacji są one uzależnione, i od mojej pozycji zawodowej, i od miejsca zamieszkania, i do środowiska, z którego pochodzimy.

Więcej: Liberalizm ekonomiczny

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Leave a Reply