Kancelaria – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej

Niestety na polskich drogach coraz częściej dochodzi do bardzo poważnych wypadków. Czasami kończy się to śmiercią niektórych uczestników takiego zdarzenia. Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że za śmierć bliskiej osoby przykładowo w wypadku komunikacyjnym mamy prawo ubiegać się o zadośćuczynienie a także odszkodowanie.

Śmiertelne potrącenie na pasach Warszawa to jeden z takowych przypadków, kiedy możemy zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku o stosowne odszkodowanie a także zadośćuczynienie.
Odszkodowanie za wypadek – co należy mieć świadomość tego?
Przede wszystkim powinniśmy uświadomić sobie, że mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie, jak także dodatkowe rekompensaty, takie jak zadośćuczynienie czy renta za śmierć bliskiej osoby, która zginęła w wypadku komunikacyjnym. Takie odszkodowanie czy zadośćuczynienie powinno być wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, w której polisę OC ma wykupioną sprawca wypadku. Na nieszczęście nie jest to proste, aby taką rekompensatę finansową od sprawcy wypadku otrzymać. Odszkodowanie za śmierć ojca czy innej bliskiej osoby powinno być wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, jeżeli jednak sprawca nie miał wykupionego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, to wówczas w takiej okoliczności powinno się w sposób bezpośredni zwrócić się do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Powinniśmy mieć także świadomość, że odszkodowania powypadkowe powinny być wypłacone w adekwatnej wartości, jest to metoda rekompensaty za poniesione straty moralne przez członków najbliższej rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku komunikacyjnego czy drogowego.

Zobacz także: zadośćuczynienie za śmierć dziecka w wypadku komunikacyjnym.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Leave a Reply