Środki restrukturyzacyjne

W sytuacji zagrożenia niewypłacalnością trzeba podjąć bezzwłocznie działania, które pozwalają zachować status prawny gospodarstwa rolnego albo innego podmiotu gospodarczego. W tym celu warto korzystać z fachowej pomocy prawnej, która zapewnia audyt prawny, finansowy oraz organizacyjny gospodarstwa, jak również zaplanowanie a także wdrożenie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych.
Jak uchronić się przed upadłością?
Głównie powinno się zaznaczyć, że działania restrukturyzacyjne są sposobem, aby uchronić gospodarstwo rolne przed procesem upadłościowym.

Jest to metoda ochrony majątku. Warto również wspomnieć, że postępowanie restrukturyzacyjne obejmuje w głównej mierze negocjacje z wierzycielami, które dotyczą między innymi umorzenia odsetek albo wydłużenia okresu spłaty zobowiązań majątkowych. Misją działań restrukturyzacyjnych jest przywrócenie płynności finansowej gospodarstwo rolnemu, dzięki zastosowaniu środków restrukturyzacyjnych. Warto dodać także, że doradztwo restrukturyzacyjne pozwala skorzystania z różnorakich form pomocy, które obejmują między innymi kredyty, dotacje, pożyczki czy subwencje. W pierwszej kolejności przeprowadzona jest szczegółowa analiza stanu finansowego gospodarstwa, co pozwala określić dalszą strategię działania. Obejmuje to w głównej mierze weryfikację dokumentów, takich jak umowy kredytowe, jak również umowy z partnerami biznesowymi. Kolejnym etapem jest opracowanie strategii postępowania naprawczego. Warto mieć na uwadze też, że do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego potrzebny jest właściwie wypełniony wniosek z załącznikami.

Sprawdź tutaj: działania restrukturyzacyjne.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Leave a Reply