Ocena ryzyka

Funkcjonowanie wielu instytucji powiązane jest z ryzykiem ujawnienia określonych informacji. Dlatego, kiedy pracuje się nad polepszeniem bezpieczeństwa czy nad wprowadzeniem w życie systemów mających zapewniać bezpieczeństwo, częstokroć najpierw konieczna jest analiza ryzyka. Dopiero na podstawie wyników takiej analizy można dobrać rozwiązania, które w danym przypadku okażą się najlepszymi.

Nie za każdym razem bowiem konieczne są takie same rozwiązania. Analiza ryzyka daje możliwość wycenić poziom ryzyka i ustalić zakres sytuacji, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Informacje na ten temat pozwalają z kolei odkryć praktyczne rozwiązania, które to ryzyko zminimalizują. Analiza ryzyka wykonywana jest za pomocą specjalnych narzędzi albo aplikacji. Czasem taka analiza ma postać działań praktycznych i realnej oceny sytuacji. Wszystko zależy od tego, gdzie taka analiza jest przeprowadzana. W znaczącej liczbie przypadków taka analiza przeprowadzana jest tam, gdzie istnieje dostęp do informacji niejawnych. Informacje niejawne muszą być zabezpieczane i nie można dopuszczać do nich każdego. Dlatego szacowanie ryzyka jest tu konieczne. Wyłącznie na tej bazie można dobrać zabezpieczenia i rozwiązania, które przyczynią się do tego, że ochrona informacji niejawnych będzie łatwa i skuteczna. Zadania takie powierza się profesjonalnym firmom, które nie tylko umieją wycenić poziom ryzyka. Są w stakiepskać zabezpieczenia, które w danym przypadku będą optymalne. Bezpieczeństwo danych jest brane pod uwagę w dużej liczbie przypadków i okolicznościach.
Zobacz: szacowanie ryzyka.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Leave a Reply