Analityka białek

 

Wykorzystanie białek w medycynie jest de facto szerokie. Aby natomiast dokonać jego izolacji i ekspresji, najpierw zachodzi oczyszczanie białek. W współzależności od tego, czy białko ma zostać przekierowane na sterylną jego formę, czy też chcemy zachować jego właściwości biologiczne, dobiera się odpowiednie metody działania. Po pierwsze z materiału biologicznego, jakim jest białko, należy wyodrębnić informację genetyczną i przekształcić ją w formę, która może być użyta w laboratorium. Następnie zachodzi wstępne oczyszczanie, a potem w współzależności od wymagań jeszcze inne metody, bardziej albo mniej wyrachowane. W podobnych założeniach i na podobnych zasadach zachodzi produkcja białek, zwana również w większości przypadków biosyntezą. W trakcie tego procesu zachodzi tworzenie białka z mniejszych cząsteczek. Dobiera się je tak, by uzyskać białko o właściwym profilu biologiczno-chemicznym. Taki proces zachodzi naturalnie w wielu żywych komórkach, niemniej jednak białko można także uzyskać syntetycznie, w laboratorium dzięki metodzie in vitro. Takie białko wytwarza się w celach naukowych, do testowania treści genetycznej i w celu budowy nowych metod diagnozy i profilaktyki wielu chorób. Producent białek jako firma ma możliwość mieć najróżniejszy target. Na największą skalę rekombinowane białka używa się w popularnych laboratoriach, gdzie chcemy dowiedzieć się więcej o człowieku, naszej genetyce czy metodach alternatywnego leczenia już na poziomie molekularnym. Dzięki rekombinowanym białkom naukowcy mogą też szukać skutecznych leków na nowotwory.

Zobacz: Produkcja białek.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Leave a Reply